De Staat van Leiderschap

Een inhoudelijke talkshow over en voor leidinggevend Nederland

Een talkshowtafel. Een kundige host. Vier leiders als tafelgasten. Gesprekken over de dilemma’s die leidinggeven met zich meebrengt en de uitdagingen van deze tijd. Dat is De Staat van Leiderschap. Een inhoudelijke, jaarlijkse talkshow over de mens achter de leider en de stand van zaken in leidinggevend Nederland.

Opdrachtgever | De Baak & VNO-NCW

Type project | Online talkshow

Jaar | Jaarlijks

Kunnen we een concept bedenken waarin leiderschapsinstituut De Baak en werkgeversorganisatie VNO-NCW kunnen laten zien hoe het er in Nederland voor staat op het gebied van Leiderschap? Bij voorkeur een concept dat niet eenmalig is, maar een kapstok biedt om gedurende het jaar meerdere activiteiten te ontplooien.

Vraag

Antwoord

Samen met De Baak en VNO-NCW bedachten we De Staat van Leiderschap. Een jaar-rond concept waarin diverse onderdelen terugkomen, zoals podcasts, interviews, artikelen, etc. Met als jaarlijkse finale: De Talkshow. In deze talkshow staat telkens een actueel thema centraal en worden leiders uitgenodigd die in dat kader in het centrum van de aandacht staan. Aan tafel vinden inhoudelijke gesprekken plaats die net iets verder gaan dan bij de gemiddelde korte talkshow gesprekjes, en dit wordt in een breder perspectief gezet door professoren Janka Stoker en Harry Garretsen die gespecialiseerd zijn in leiderschap en daar al jaren onderzoek naar doen.

Talkshow

Aandacht voor Elkaar

Rijksoverheid

Live event

Graduation Show MomenTUm

TU Eindhoven

Jubileum

Een jubeljaar

Maatschappij van Welstand

Jubileum

Kuijpers100

Kuijpers

Community event

WinTU/er Village

Technische Universiteit Eindhoven

Citymarketing

Visioenen van een Genie

Stichting Jheronimus Bosch 500

Congres

Op Sporen van Ondermijning

Taskforce RIEC

Campagne

De Bossche Bespaar Karavaan

Gemeente 's-Hertogenbosch

Jubileum

Makers van Waarde, al 75 jaar

Hazenberg

Product lancering

Onthulling van het Combat Support Ship

Marin